Dasty Clean & Safe Hygiene Keuken en Badkamer (per 12 stuks)

Dasty Clean & Safe Hygiene Keuken en Badkamer (per 12 stuks)

Dasty Badkamerreiniger Professional (per 12 stuks)

Dasty Badkamerreiniger Professional (per 12 stuks)

Dasty WC Gel Ontkalker (per 12 stuks)

Dasty WC Gel Ontkalker (750ml) verwijdert 100% van de kalkaanslag waarin bacteriën zich nestelen, voor een perfect schoon en glanzend toilet. De krachtige gelformule werkt zelfs onder het wateroppervlak en garandeert hierdoor volledige hygiëne, ideaal voor professioneel gebruik!

€ 1,64
Beschikbaarheid: Op voorraad
SKU
doos 12 stuks 00250151 (8020)
DOOS
12 stuks
16 DOZEN
192 stuks
32 DOZEN
384 stuks
Dasty WC Gel Ontkalker (per 12 stuks) is te bestellen in veelvoud van 12

Dasty WC Gel Ontkalker (750ml) verwijdert 100% van de kalkaanslag waarin bacteriën zich nestelen, voor een perfect schoon en glanzend toilet. De krachtige gelformule werkt zelfs onder het wateroppervlak en garandeert hierdoor volledige hygiëne, ideaal voor professioneel gebruik!

GEVAAR:
Bevat: HYDROCHLORIC ACID. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Achter slot bewaren. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Draag beschermende handschoenen, bescherm de ogen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving.

LET OP: Niet gebruiken voor een septische put.

GEBRUIK:
Alleen te gebruiken voor de WC. Druk de zijkanten van de dop op de aangegeven punten in en draai de dop los. Giet het product royaal onder de rand en op de wanden van het toilet en laat het product minimaal een uur inwerken.

UFI:
2AUF-343Q-R005-DXAJ

Mocht u vragen hebben over een product of het veiligheidsblad willen aanvragen, dan kunt u mailen naar info@wibra.nl.